Platsen vi skall till först ligger vid ön Sulawesi i östra Indonesien. På kartan över området där "koralltriangeln" ligger finner man Sulawesi relativt mitt i. Enligt wikipedia finns minst 500 korallarter inom triangeln och minst 3000 fiskarter. En dröm för en marinbiolog som jag...
Man målar lätt upp rosa moln i huvudet när man hör om sådant. Allt gott har också en bakdel, i det här fallet är hoten mot den biologiska mångfalden flera och omfattande: otillräckligt bevarande, tjuvfiske, överfiske, illegal handel med hotade arter, klimatförändring etc. Det är likadant för alla andra ekosystem och miljö runtom jorden men i olika grad och av olika "problemkällor". I år befarar man också att den normala fenomen "El Niño" vara starkare än normalt, och då kan vattentemperaturen bli kallare och torkan svårare än normalt. Det ska bli spännande att se vad vi upplever under resan.

Kommentera

Publiceras ej